รายงานการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่น ปี 2566 (อัพเดทเมื่อ : 28 ม.ค. 2566 เวลา 17:08:06 น.) ประชากร TYPE AREA 1,3

อำเภอ
หญิงคลอด
10-19ปี
(คน)
1.กินยา ร้อยละ 2.ฉีดยา ร้อยละ 3.ห่วงอนามัย ร้อยละ 4.ฝังยาคุมกำเนิด ร้อยละ 5.ถุงยางอนามัย ร้อยละ 6.หมันชาย ร้อยละ 7.หมันหญิง ร้อยละ 8.นับวันปลอดภัย ร้อยละ 9.ไม่เลือกวิธีใดๆ ร้อยละ ไม่ได้วางแผน ร้อยละ รวมFP วิธี1-8 ร้อยละ
รวมFP
ชนิดกึ่งถาวร
วิธี3,4
ร้อยละ รายละเอียด
5 0 0.00 1 20.00 0 0.00 3 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 20.00 4 80.00 3 75.00
0 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan
0 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan
3 0 0.00 0 0.00 1 33.33 1 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33 2 66.67 2 100.00
1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00
7 0 0.00 1 14.29 0 0.00 4 57.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 28.57 5 71.43 4 80.00
1 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00
5 0 0.00 1 20.00 0 0.00 2 40.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 40.00 3 60.00 2 66.67
1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00
1 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00
0 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan
3 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 66.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 33.33 2 66.67 2 100.00
27 0 0.00 5 18.52 1 3.70 14 51.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 25.93 20 74.07 15 75.00