รายงานการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่น ปี 2564 (อัพเดทเมื่อ : 3 ธ.ค. 2563 ) ประชากร TYPE AREA 1,3

อำเภอ
หญิงคลอด
10-19ปี
(คน)
1.กินยา ร้อยละ 2.ฉีดยา ร้อยละ 3.ห่วงอนามัย ร้อยละ 4.ฝังยาคุมกำเนิด ร้อยละ 5.ถุงยางอนามัย ร้อยละ 6.หมันชาย ร้อยละ 7.หมันหญิง ร้อยละ 8.นับวันปลอดภัย ร้อยละ 9.ไม่เลือกวิธีใดๆ ร้อยละ ไม่ได้วางแผน ร้อยละ รวมFP วิธี1-8 ร้อยละ
รวมFP
ชนิดกึ่งถาวร
วิธี3,4
ร้อยละ รายละเอียด
1 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00
2 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 2 100.00
0 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan
0 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan
1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 nan
1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 nan
1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 nan
1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00
0 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan
0 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan
0 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan
6 0 0.00 1 16.67 0 0.00 4 66.67 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 16.67 5 83.33 4 80.00
13 0 0.00 2 15.38 0 0.00 7 53.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 30.77 9 69.23 7 77.78