รายงานการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่น ปี 2566 (อัพเดทเมื่อ : 23 พ.ค. 2566 เวลา 11:29:48 น.) ประชากร TYPE AREA 1,3

อำเภอ
หญิงคลอด
10-19ปี
(คน)
1.กินยา ร้อยละ 2.ฉีดยา ร้อยละ 3.ห่วงอนามัย ร้อยละ 4.ฝังยาคุมกำเนิด ร้อยละ 5.ถุงยางอนามัย ร้อยละ 6.หมันชาย ร้อยละ 7.หมันหญิง ร้อยละ 8.นับวันปลอดภัย ร้อยละ 9.ไม่เลือกวิธีใดๆ ร้อยละ ไม่ได้วางแผน ร้อยละ รวมFP วิธี1-8 ร้อยละ
รวมFP
ชนิดกึ่งถาวร
วิธี3,4
ร้อยละ รายละเอียด
0 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan
0 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan
1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 nan
7 0 0.00 0 0.00 1 14.29 1 14.29 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 28.57 2 100.00
1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00
1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 100.00
1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 nan
4 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 25.00 1 100.00
0 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan
2 0 0.00 1 50.00 0 0.00 1 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 1 50.00
0 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan 0 nan
5 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 80.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 80.00 4 100.00
22 0 0.00 1 4.55 1 4.55 9 40.91 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 50.00 10 90.91