ทีมพัฒนา

Admin Team

ทีมพัฒนาและโปรแกรมเมอร์

Card image

พินิจ พรมจาด

สสจ.พิจิตร
Card image

สุวัฒน์ ทับมั่น

สสจ.พิจิตร
Card image

อัจนา เจศรีชัย

สสจ.พิจิตร
Card image

ฉันท์ บูรณะพล

รพ.ทับคล้อ
Card image

สุรัตน์ สดชื่น

รพ.พิจิตร
Card image

ณัฐพงศ์ เครือเทศ

รพร.ตะพานหิน
Card image

ปรีชา บุญมี

สสจ.พิจิตร
Card image

พงษ์วิทย์ สนองบุญ

รพ.บางมูลนาก
Card image

เพรียวพันธ์ สรรคพงษ์

รพ.โพธิ์ประทับช้าง
Card image

ศุภชัย วิศุภกาญจน์

รพ.สากเหล็ก
Card image

วิรัตน์ ชูกุศล

รพ.สามง่าม
Card image

พิษณุ ทัดเที่ยง

รพ.วังทรายพูน
Card image

นพดล วรโพธิ์

รพ.พิจิตร
Card image

อมรรัตน์ กัลป์เจริญศรี

สสจ.พิจิตร
Card image

ธีรพงษ์ ผาคำ

รพ.ทับคล้อ
Card image

วุฒิพงษ์ มาปินตา

สสจ.พิจิตร
Card image

อภินัทธ์ วัฒนไพบูลย์

สสจ.พิจิตร