ค้นหา...

ผลการค้นหา... "กรุณาใส่คำค้นแล้วกด Enter" พบ 0 รายการ

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10 อันดับคลิกเข้าชมมากที่สุด

  1. 1.01.01.015 - 15. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95 (17737 hits)
  2. 1.01.01.021 - 21. อำเภอมีชุมชนต้นแบบรอบรู้สุขภาพภายใต้วิถีปกติใหม่ หรือมีหน่วยงานภาครัฐ / เอกชน / สถานประกอบการในระดับพื้นที่ ดำเนินกิจกรรม 10 Package อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง (16676 hits)
  3. 1.01.01.014 - 14. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี รวม ≥ ร้อยละ90 (15818 hits)
  4. 1.03.04.042 - 42. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Care System and Public Health Emergency Management) (15080 hits)
  5. 1.01.01.012 - 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี ได้รับ MMR ≥ ร้อยละ 95 (14448 hits)
  6. 1.01.01.001 - 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (13616 hits)
  7. 1.03.05.046 - 46. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน (ระยะเวลาตรวจติดตาม 1-180วัน) ≥ ร้อยละ 72 (13319 hits)
  8. 1.01.01.017 - 17. เด็ก 6 -12 ปี ได้รับยาธาตุเหล็ก (12071 hits)
  9. 1.01.01.033 - 33. ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก และขัดทำความสะอาดฟัน เฉพาะเขตรับผิดชอบ (คน) (ใช้แบบความครอบคลุม) (11072 hits)
  10. 1.02.03.040 - 40. อำเภอผ่านเกณฑ์การประเมิน UCCARE (9583 hits)