ค้นหา...

ผลการค้นหา... "กรุณาใส่คำค้นแล้วกด Enter" พบ 0 รายการ

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10 อันดับคลิกเข้าชมมากที่สุด

  1. 1.01.01.033 - 33. ร้อยละ 57 ประชาชนวัยทำงานอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (2037 hits)
  2. 1.01.01.017 - 17.ความครอบคลุมการทาฟลูออไรด์วานิชในเด็ก 0-2 ปี ร้อยละ 62 (2004 hits)
  3. 1.01.01.016 - 16.ร้อยละ 70 เด็ก 3 ปีปราศจากฟันผุ (caries free) (1933 hits)
  4. 1.01.01.007 - 7.ร้อยละ 90 ของเด็กอายุ 0-5 ปี ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (1931 hits)
  5. 1.01.01.037 - 37. ร้อยละ 64 ผู้สูงอายุมีฟันใช้งาน 4 คู่สบ (แท้-เทียม) (1912 hits)
  6. 1.01.01.020 - 20.ร้อยละ 66 ของเด็กวัยเรียน(6-14 ปี) สูงดีสมส่วน (1898 hits)
  7. 1.01.01.024 - 24. ร้อยละ 83 เด็กอายุ 12 ปี ฟันดีไม่มีผุ(Cavity free) (1771 hits)
  8. 1.01.01.021 - 21.เด็กวัยเรียน(6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 11 (1651 hits)
  9. 1.01.01.025 - 25. ร้อยละ 65 ความครอบคลุมการเคลือบหลุมร่องฟันในเด็กนักเรียน ป.1 (1580 hits)
  10. 4.12.36.143 - 143. หน่วยบริการเข้าใช้งานระบบ data-exchange ในฐานข้อมูล HDC มากกว่า ร้อยละ 80 (1562 hits)