ค้นหา...

ผลการค้นหา... "กรุณาใส่คำค้นแล้วกด Enter" พบ 0 รายการ

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

10 อันดับคลิกเข้าชมมากที่สุด

  1. 1.01.01.021 - 21. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อจานวนประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน ไม่เกิน 23 ต่อการเกิดมีชีพพันคน (47669 hits)
  2. 2.06.14.082 - 82. ร้อยละของการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Strong Opioid Medication ในผู้ป่วยประคับประคองอย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 50) (38201 hits)
  3. 1.01.01.008 - 8. ร้อยละเด็กปฐมวัยที่ได้รับการคัดกรองแล้วพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าแล้วได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วยTEDA4I หรือเครื่องมือมาตรฐานอื่น จนมีพัฒนาการสมวัย (36117 hits)
  4. 1.01.01.020 - 20. เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี มีภาวะผอมไม่เกินร้อยละ 5 (26220 hits)
  5. 1.01.01.001 - 1. อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน (23449 hits)
  6. 1.01.01.015 - 15. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 3 ปี รวม >= ร้อยละ90 (23320 hits)
  7. 1.03.04.042 - 42. ไม่เกิด Second Generation (รายหมู่บ้าน)*ไม่เกินร้อยละ 3 (21469 hits)
  8. 1.01.01.012 - 12. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 1 ปี รวม >=ร้อยละ90 (15696 hits)
  9. 1.01.01.014 - 14. อัตราความครอบคลุมวัคซีนเด็ก อายุครบ 2 ปี รวม >= ร้อยละ90 (10072 hits)
  10. 1.03.05.053 - 53. ร้อยละ 40 ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี (7952 hits)