1
ตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2564 คลิกดูทั้งหมด
1
ตัวชี้วัดที่ผ่านแล้ว 100.00%
0
ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่าน 0.00%
0
รอผล 0.00%

สรุปตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ทั้งหมด/ผ่านแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 1
1
1
รวม
1
1

       แสดง : ตัวชี้วัดทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

เฝ้าระวังตัวชี้วัดเพื่อการติดตามเร่งรัดดำเนินการให้ได้ผลตามเป้าหมาย

Login เพื่ออ่านและแสดงความคิดเห็น (Facebook comment.)


Contact

คลิกที่นี่