60
ตัวชี้วัดที่ผ่านแล้ว 29.85%
139
ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่าน 69.15%
2
รอผล 1.00%

สรุปตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ทั้งหมด/ผ่านแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 1
74
20
ยุทธศาสตร์ที่ 2
93
31
ยุทธศาสตร์ที่ 3
3
0
ยุทธศาสตร์ที่ 4
31
9
รวม
201
60

       แสดง : ตัวชี้วัดทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

เฝ้าระวังตัวชี้วัดเพื่อการติดตามเร่งรัดดำเนินการให้ได้ผลตามเป้าหมาย

Login เพื่ออ่านและแสดงความคิดเห็น (Facebook comment.)


Contact

คลิกที่นี่