145
ตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2563 คลิกดูทั้งหมด
89
ตัวชี้วัดที่ผ่านแล้ว 61.38%
56
ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่าน 38.62%
0
รอผล 0.00%

สรุปตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ทั้งหมด/ผ่านแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 1
70
42
ยุทธศาสตร์ที่ 2
57
35
ยุทธศาสตร์ที่ 4
18
12
รวม
145
89

       แสดง : ตัวชี้วัดทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

เฝ้าระวังตัวชี้วัดเพื่อการติดตามเร่งรัดดำเนินการให้ได้ผลตามเป้าหมาย

Login เพื่ออ่านและแสดงความคิดเห็น (Facebook comment.)


Contact

คลิกที่นี่