22
ตัวชี้วัดที่ผ่านแล้ว 14.86%
126
ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่าน 85.14%
0
รอผล 0.00%

สรุปตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ทั้งหมด/ผ่านแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 1
60
9
ยุทธศาสตร์ที่ 2
68
10
ยุทธศาสตร์ที่ 3
2
0
ยุทธศาสตร์ที่ 4
18
3
รวม
148
22

       แสดง : ตัวชี้วัดทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

เฝ้าระวังตัวชี้วัดเพื่อการติดตามเร่งรัดดำเนินการให้ได้ผลตามเป้าหมาย

Login เพื่ออ่านและแสดงความคิดเห็น (Facebook comment.)


Contact

คลิกที่นี่