0
ตัวชี้วัดที่ผ่านแล้ว 0.00%
55
ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่าน 29.57%
131
รอผล 70.43%

สรุปตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ทั้งหมด/ผ่านแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 1
66
0
ยุทธศาสตร์ที่ 2
87
0
ยุทธศาสตร์ที่ 3
3
0
ยุทธศาสตร์ที่ 4
30
0
รวม
186
0

       แสดง : ตัวชี้วัดทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

เฝ้าระวังตัวชี้วัดเพื่อการติดตามเร่งรัดดำเนินการให้ได้ผลตามเป้าหมาย

Login เพื่ออ่านและแสดงความคิดเห็น (Facebook comment.)


Contact

คลิกที่นี่