140
ตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2564 คลิกดูทั้งหมด
3
ตัวชี้วัดที่ผ่านแล้ว 2.14%
17
ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่าน 12.14%
120
รอผล 85.71%

สรุปตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ทั้งหมด/ผ่านแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 1
61
3
ยุทธศาสตร์ที่ 2
55
0
ยุทธศาสตร์ที่ 3
2
0
ยุทธศาสตร์ที่ 4
22
0
รวม
140
3

       แสดง : ตัวชี้วัดทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

เฝ้าระวังตัวชี้วัดเพื่อการติดตามเร่งรัดดำเนินการให้ได้ผลตามเป้าหมาย

Login เพื่ออ่านและแสดงความคิดเห็น (Facebook comment.)


Contact

คลิกที่นี่