70
ตัวชี้วัดที่ผ่านแล้ว 46.98%
79
ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่าน 53.02%
0
รอผล 0.00%

สรุปตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ ทั้งหมด/ผ่านแล้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 1
59
26
ยุทธศาสตร์ที่ 2
70
31
ยุทธศาสตร์ที่ 3
2
1
ยุทธศาสตร์ที่ 4
18
12
รวม
149
70

       แสดง : ตัวชี้วัดทั้งหมด

ตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

เฝ้าระวังตัวชี้วัดเพื่อการติดตามเร่งรัดดำเนินการให้ได้ผลตามเป้าหมาย

Login เพื่ออ่านและแสดงความคิดเห็น (Facebook comment.)


Contact

คลิกที่นี่