รายงานการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่น ปี 2566 (อัพเดทเมื่อ : 28 ม.ค. 2566 เวลา 17:08:06 น.) ประชากร TYPE AREA 1,3

อำเภอ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) รายละเอียด
(4)x100/(1) (4)x1000/(2) (4)x100/(14) (8)x1000/(3) (8)x100/(1) (4)+(8) (11)x100/(1) (11)+(13) (15)x100/(14)
หญิงคลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
(คน)
ปชก.หญิง อายุ 10-14 ปี
ทั้งหมด
(คน)
ปชก.หญิง อายุ 15-19 ปี
ทั้งหมด
(คน)
อายุ 10-14 ปี
คลอดจำนวน
(คน)
ร้อยละต่อการ
คลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
อ.ต่อปชก.หญิง
อายุ 10-14 ปี
(ต่อพันคน)
ร้อยละต่อหญิง
คลอดอายุ<20ปี
(ทั้งหมด)
อายุ 15-19 ปี
คลอดจำนวน
(คน)
อ.ต่อปชก.หญิง
อายุ 15-19 ปี
(ต่อพันคน)
ร้อยละต่อการ
คลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
รวมอายุ<20ปี
คลอดจำนวน
(คน)
ร้อยละต่อการ
คลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
แท้ง
< 20 ปี
(คน)
รวมหญิงคลอด+แท้ง
< 20 ปี
(คน)
รวมหญิงคลอด < 20 ปี
ตั้งครรภ์ซ้ำ
(คน)
ร้อยละต่อหญิง
คลอด+แท้ง
อายุ<20ปี
29 0 0 0 0.00 nan nan 5 inf 17.24 5 17.24 0 5 0 0.00
13 0 0 0 0.00 nan nan 0 nan 0.00 0 0.00 0 0 0 nan
11 0 0 0 0.00 nan nan 0 nan 0.00 0 0.00 0 0 0 nan
43 0 0 0 0.00 nan nan 3 inf 6.98 3 6.98 0 3 1 33.33
13 0 0 0 0.00 nan nan 1 inf 7.69 1 7.69 0 1 0 0.00
43 0 0 0 0.00 nan nan 7 inf 16.28 7 16.28 0 7 0 0.00
9 0 0 0 0.00 nan nan 1 inf 11.11 1 11.11 0 1 1 100.00
22 0 0 0 0.00 nan nan 5 inf 22.73 5 22.73 0 5 0 0.00
7 0 0 0 0.00 nan nan 1 inf 14.29 1 14.29 0 1 0 0.00
17 0 0 0 0.00 nan nan 1 inf 5.88 1 5.88 0 1 1 100.00
5 0 0 0 0.00 nan nan 0 nan 0.00 0 0.00 0 0 0 nan
23 0 0 0 0.00 nan nan 3 inf 13.04 3 13.04 0 3 0 0.00
235 0 0 0 0.00 nan nan 27 inf 11.49 27 11.49 0 27 3 11.11