รายงานการตั้งครรภ์ในแม่วัยรุ่น ปี 2566 (อัพเดทเมื่อ : 23 พ.ค. 2566 เวลา 11:29:48 น.) ประชากร TYPE AREA 1,3

อำเภอ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) รายละเอียด
(4)x100/(1) (4)x1000/(2) (4)x100/(14) (8)x1000/(3) (8)x100/(1) (4)+(8) (11)x100/(1) (11)+(13) (15)x100/(14)
หญิงคลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
(คน)
ปชก.หญิง อายุ 10-14 ปี
ทั้งหมด
(คน)
ปชก.หญิง อายุ 15-19 ปี
ทั้งหมด
(คน)
อายุ 10-14 ปี
คลอดจำนวน
(คน)
ร้อยละต่อการ
คลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
อ.ต่อปชก.หญิง
อายุ 10-14 ปี
(ต่อพันคน)
ร้อยละต่อหญิง
คลอดอายุ<20ปี
(ทั้งหมด)
อายุ 15-19 ปี
คลอดจำนวน
(คน)
อ.ต่อปชก.หญิง
อายุ 15-19 ปี
(ต่อพันคน)
ร้อยละต่อการ
คลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
รวมอายุ<20ปี
คลอดจำนวน
(คน)
ร้อยละต่อการ
คลอดทั้งหมด
(ทุกอายุ)
แท้ง
< 20 ปี
(คน)
รวมหญิงคลอด+แท้ง
< 20 ปี
(คน)
รวมหญิงคลอด < 20 ปี
ตั้งครรภ์ซ้ำ
(คน)
ร้อยละต่อหญิง
คลอด+แท้ง
อายุ<20ปี
4 369 502 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 nan
18 367 410 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 nan
17 494 467 0 0.00 0.00 0.00 1 2.14 5.88 1 5.88 1 2 1 50.00
72 1,032 1,075 0 0.00 0.00 0.00 7 6.51 9.72 7 9.72 0 7 1 14.29
12 460 480 0 0.00 0.00 0.00 1 2.08 8.33 1 8.33 0 1 0 0.00
17 318 302 0 0.00 0.00 0.00 1 3.31 5.88 1 5.88 0 1 0 0.00
8 429 446 0 0.00 0.00 0.00 1 2.24 12.50 1 12.50 0 1 0 0.00
33 600 625 0 0.00 0.00 0.00 4 6.40 12.12 4 12.12 0 4 0 0.00
4 114 104 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 nan
21 485 435 0 0.00 0.00 0.00 2 4.60 9.52 2 9.52 0 2 1 50.00
3 9 14 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0 0 nan
24 509 519 0 0.00 0.00 0.00 5 9.63 20.83 5 20.83 0 5 0 0.00
233 5,186 5,379 0 0.00 0.00 0.00 22 4.09 9.44 22 9.44 1 23 3 13.04