จำนวนโรงเรียน

2

นักเรียน 203 คน
 • 57%

  ชาย
 • 43%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

1

นักเรียน 34 คน
 • 65%

  ชาย
 • 35%

  หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 169 คน
 • 55%

  ชาย
 • 45%

  หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
บ้านใดโพธิ์ (เงิน-ทองย้อยอุทิศ) 0 0 0 1 5 6 5 7 6 4 0 0 0 0 0 0 34
วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 0 0 4 3 8 9 7 17 12 13 24 20 13 15 10 14 169
รวม 0 0 4 4 13 15 12 24 18 17 24 20 13 15 10 14 203