จำนวนโรงเรียน

3

นักเรียน 291 คน
 • 53%

  ชาย
 • 47%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

3

นักเรียน 291 คน
 • 53%

  ชาย
 • 47%

  หญิง
มัธยม

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
โรงเรียนวัดหนองหลวง 0 0 7 8 12 16 9 14 23 21 20 20 19 0 0 0 169
โรงเรียนวัดไผ่รอบ 0 0 3 8 4 4 2 7 2 3 0 0 0 0 0 0 33
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลไผ่รอบ 0 2 47 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
รวม 0 2 57 56 16 20 11 21 25 24 20 20 19 0 0 0 291