จำนวนโรงเรียน

1

นักเรียน 82 คน
 • 66%

  ชาย
 • 34%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

1

นักเรียน 82 คน
 • 66%

  ชาย
 • 34%

  หญิง
มัธยม

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 0 0 3 0 16 13 13 11 16 10 0 0 0 0 0 0 82
รวม 0 0 3 0 16 13 13 11 16 10 0 0 0 0 0 0 82