จำนวนโรงเรียน

3

นักเรียน 550 คน
 • 53%

  ชาย
 • 47%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

3

นักเรียน 550 คน
 • 53%

  ชาย
 • 47%

  หญิง
มัธยม

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
วัดป่าแดง 0 0 18 16 15 20 22 18 18 19 24 20 26 0 0 0 216
เขาพนมกาวหนองนกยาง 0 0 8 3 6 4 3 9 8 5 0 0 0 0 0 0 46
เทพประทาน 0 18 24 23 28 24 40 37 53 41 0 0 0 0 0 0 288
รวม 0 18 50 42 49 48 65 64 79 65 24 20 26 0 0 0 550