จำนวนโรงเรียน

2

นักเรียน 215 คน
 • 57%

  ชาย
 • 43%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

1

นักเรียน 111 คน
 • 60%

  ชาย
 • 40%

  หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 104 คน
 • 53%

  ชาย
 • 47%

  หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
ทุ่งโพธิ์พิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 13 18 21 11 18 104
ราษฎร์วิทยา 0 7 7 11 15 16 9 15 16 15 0 0 0 0 0 0 111
รวม 0 7 7 11 15 16 9 15 16 15 23 13 18 21 11 18 215