จำนวนโรงเรียน

1

นักเรียน 206 คน
 • 51%

  ชาย
 • 49%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

1

นักเรียน 206 คน
 • 51%

  ชาย
 • 49%

  หญิง
มัธยม

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 0 16 16 13 9 16 14 23 22 20 22 19 16 0 0 0 206
รวม 0 16 16 13 9 16 14 23 22 20 22 19 16 0 0 0 206