จำนวนโรงเรียน

2

นักเรียน 201 คน
 • 58%

  ชาย
 • 42%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

2

นักเรียน 201 คน
 • 58%

  ชาย
 • 42%

  หญิง
มัธยม

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
วัดคลองคูณ 0 0 0 2 14 17 29 14 10 13 15 17 10 0 0 0 141
วัดวังไคร้ 0 0 0 1 4 10 14 3 8 6 8 5 1 0 0 0 60
รวม 0 0 0 3 18 27 43 17 18 19 23 22 11 0 0 0 201