จำนวนโรงเรียน

3

นักเรียน 418 คน
 • 56%

  ชาย
 • 44%

  หญิง
อนุบาล

1

นักเรียน 3 คน
 • 67%

  ชาย
 • 33%

  หญิง
ประถม

2

นักเรียน 415 คน
 • 55%

  ชาย
 • 45%

  หญิง
มัธยม

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
ศูนย์เด็กเล็กเขาบระเพ็ด 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 0 2 2 7 7 10 14 28 22 24 9 13 22 0 0 0 160
โรงเรียนวัดเขารวก 0 0 13 26 23 17 23 20 17 22 27 34 33 0 0 0 255
รวม 0 2 18 33 30 27 37 48 39 46 36 47 55 0 0 0 418