จำนวนโรงเรียน

3

นักเรียน 355 คน
 • 57%

  ชาย
 • 43%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

3

นักเรียน 355 คน
 • 57%

  ชาย
 • 43%

  หญิง
มัธยม

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
บ้านบึงประดู่ 0 5 10 5 7 6 6 9 8 4 0 0 0 0 0 0 60
วัดทับปรู 0 1 4 3 3 2 1 5 5 10 0 0 0 0 0 0 34
วัดทับหมัน 0 4 17 17 19 21 31 26 26 20 28 25 27 0 0 0 261
รวม 0 10 31 25 29 29 38 40 39 34 28 25 27 0 0 0 355