จำนวนโรงเรียน

1

นักเรียน 639 คน
 • 52%

  ชาย
 • 48%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
มัธยม

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
58 62 69 63 33 43 30 36 50 45 42 22 29 30 14 13 639
รวม 58 62 69 63 33 43 30 36 50 45 42 22 29 30 14 13 639