จำนวนโรงเรียน

1

นักเรียน 46 คน
 • 54%

  ชาย
 • 46%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
มัธยม

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
0 16 13 2 2 4 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 46
รวม 0 16 13 2 2 4 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 46