จำนวนโรงเรียน

4

นักเรียน 839 คน
 • 50%

  ชาย
 • 50%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

3

นักเรียน 377 คน
 • 47%

  ชาย
 • 53%

  หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 462 คน
 • 53%

  ชาย
 • 47%

  หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
กำแพงดินพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 45 37 0 60 277 462
ชุมชนบ้านกำแพงดิน 0 0 26 29 33 23 22 26 30 32 0 1 0 0 0 0 222
บ้านท่าแห 0 7 5 7 9 9 12 9 9 15 0 0 0 0 0 0 82
วัดศรีศรัทธาราม 0 0 4 6 5 12 11 9 14 12 0 0 0 0 0 0 73
รวม 0 7 35 42 47 44 45 44 53 59 43 46 37 0 60 277 839