จำนวนโรงเรียน

4

นักเรียน 444 คน
 • 58%

  ชาย
 • 42%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

3

นักเรียน 216 คน
 • 57%

  ชาย
 • 43%

  หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 228 คน
 • 58%

  ชาย
 • 42%

  หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
บ้านเนินพยอม 0 0 0 4 4 2 0 5 2 4 0 0 0 0 0 0 21
วัดเนินปอ 0 0 0 7 8 8 18 15 14 13 1 0 0 0 0 0 84
สระยายชีมิตรภาพที่ 79 0 0 0 5 11 10 18 17 21 23 2 0 0 4 0 0 111
เนินปอรังนกชนูทิศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 44 52 33 36 44 228
รวม 0 0 0 16 23 20 36 37 37 40 22 44 52 37 36 44 444