จำนวนโรงเรียน

2

นักเรียน 142 คน
 • 54%

  ชาย
 • 46%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

2

นักเรียน 142 คน
 • 54%

  ชาย
 • 46%

  หญิง
มัธยม

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 0 0 0 9 14 22 4 10 11 10 0 0 0 0 0 0 80
โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 0 0 1 4 4 11 11 9 11 11 0 0 0 0 0 0 62
รวม 0 0 1 13 18 33 15 19 22 21 0 0 0 0 0 0 142