จำนวนโรงเรียน

5

นักเรียน 1,858 คน
 • 49%

  ชาย
 • 51%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

4

นักเรียน 860 คน
 • 54%

  ชาย
 • 46%

  หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 998 คน
 • 45%

  ชาย
 • 55%

  หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
บ้านวังตายศ 0 0 0 2 2 2 3 7 6 3 0 0 0 0 0 0 25
วัดบ้านตาล 0 0 4 2 3 9 9 8 2 7 0 0 0 0 0 0 44
วัดโพทะเล 0 8 12 17 19 5 9 11 11 16 26 7 15 0 0 0 156
อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 0 0 1 79 90 85 81 98 98 103 0 0 0 0 0 0 635
โพธิธรรมสุวัฒน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 172 163 188 153 140 998
รวม 0 8 17 100 114 101 102 124 117 129 208 179 178 188 153 140 1,858