จำนวนโรงเรียน

7

นักเรียน 3,203 คน
 • 48%

  ชาย
 • 52%

  หญิง
อนุบาล

0

นักเรียน 0 คน
 • 0%

  ชาย
 • 0%

  หญิง
ประถม

6

นักเรียน 2,103 คน
 • 50%

  ชาย
 • 50%

  หญิง
มัธยม

1

นักเรียน 1,100 คน
 • 44%

  ชาย
 • 56%

  หญิง
โรงเรียน ก่อนอนุบาล อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 รวม
จันทวิทยา 0 0 0 0 17 11 22 22 37 22 16 27 46 0 0 0 220
ตะพานหิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 363 386 0 0 0 1,100
นรบุตรศึกษา 0 0 0 0 118 132 140 162 162 140 0 0 0 0 0 0 854
หัวเฉียว 0 0 0 0 39 49 67 59 64 77 22 15 24 0 0 0 416
เทศบาล 1 0 0 0 0 38 62 50 55 39 56 0 0 0 0 0 0 300
เทศบาล 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 59 67 0 0 0 192
เทศบาล 4 0 0 0 0 23 19 20 13 27 19 0 0 0 0 0 0 121
รวม 0 0 0 0 235 273 299 311 329 314 455 464 523 0 0 0 3,203